Skulestart Florø barneskole

Skulane Torvmyrane og Steinhovden er utan fasttelefonar

Treng du kontakt med Steinhovden skule, nytt denne kontaktinformasjonen:

Adresse: Steinhovden, 6940 Eikefjord
Telefon rektor: 91723789
E-post:   steinhovden.skule@flora.kommune.no
Rektor:   Synnøve Herstad, e-post: synnove.herstad@flora.kommune.no
 

Treng du kontakt med Torvmyrane skule, nytt denne kontaktinformasjonen:

Adresse:   Postboks 1004, 6909 Florø
Telefon:   Rektor: 41534950, Inspektør skule: 48037689, Inspektør barnehage: 41534955
E-post:     torvmyrane.skule@flora.kommune.no
Rektor:    Øivin Monsen, oivin.monsen@flora.kommune.no