Seglbåt med jente

Skulestart måndag 15. august 2016

skoleelev_1[1].jpg Velkomne til eit nytt og lærerikt skuleår 

Første skuledag for alle grunnskulane i kommunen er måndag 15. august. Elevane møter slik:

Brandsøy skule: Oppmøte kl. 08:45 - 12:15 for alle trinn.

Eikefjord barne og ungdomsskule: Oppmøte kl. 08:45 for alle trinn.

Flora ungdomsskule: Oppmøte kl. 08:45 for alle trinn.

Florø barneskole:

•           1. klasse 09:30 på skuleplassen og er til 12:15

•           2. klasse 08:30 - 13:10

•           3.- 4. klasse 08:30 - 14:05

•           5.- 7. klasse 08:30 - 14:55

SFO har ope frå 12:15 – 16:30

Krokane skule:

•           1. klasse 09:00 – 12:00

•           2. klasse 08:30 - 12:15

•           3., 4., 5., 6. og 7. klasse 08:30 - 14:15

Oppmøte ved hovudinngangen.

Fritidsheimen er open frå kl. 07:00 - 08:30 og 12:00 - 16:30.

Solheim skule: Alle elevar møter 08:45 - 14:15.

Stavang skule: Alle elevar møter kl. 08.25

Steinhovden skule og barnehage: Alle elevar møter kl. 08.30

Torvmyrane skule:

•           1. klasse 10:00 – 12:00

•           2. – 7. klasse 08:30 - 14:00

•           Innføringsklassen  08:30 - 14:00

Oppmøte ved Fugleberget

Norsksenteret: Oppmøte kl. 08:45