Ytteroyane

Skulestart måndag 18.august 2014

Flora_kommune_logo_lite.gif Her finn de oversikt over skulestart på dei ulike skulane.


Brandsøy skule:
Alle elevane møter kl. 09.00 - 12.00

Eikefjord skule:
Alle elevar møter i gymnastikksalen kl. 12.00
SFO er open kl. 14.45 - 16.30

Flora ungdomsskule:
Alle elevane møter kl. 08.45

Florø barneskole:
Elevar 2. - 7. klasse møter kl. 08.30 og har vanleg skuledag.
1. klasse startar kl. 09.30 på skuleplassen og er til kl. 12.00
SFO har opent frå kl. 12.00 - 16.30

Krokane skule:
1.klasse møter kl. 09.00 - 12.00
2.klasse møter kl. 08.30 - 12.15
3.klasse møter kl. 08.30 - 13.30
4., 5., 6., og 7.klasse møter kl. 08.30 - 14.15

Elevane møter ved hovudinngangen.
Fritidsheimen er open før (frå kl. 07.00) og etter skuletid (til 16.30)

Solheim skule:
Alle elevar møter på skulen kl. 08.45
Avsluttar dagen med skulegudsteneste som tek til kl. 11.00

Stavang skule:
Alle elevane møter på skulen kl. 11.30
SFO er open frå kl. 07.00

Steinhovden skule:
Alle elevane møter på skulen kl. 11.30
SFO er open.

Torvmyrane skule:
Elevar 1.klasse møter kl.10.00 - 12.00
Elevar 2.klasse og innføringsklassen møter kl. 09.00 - 12.00
SFO er open kl. 06.45 - 09.00 og 12.00 - 16.30

Norsksenteret:
Skulestart for gamle og nye elevar på dagtid kl. 08.45