Ytteroyane

Slukking av gatelys sommaren 2019

I perioden 22. mai – 5. august (veke 22 – 32) vil gatelys langs alle dei kommunale vegane, og riks- og fylkesvegar som kommunen har driftsansvaret for verte slått av.