Båtar i hamna

Slutt på gratis levering av hageavfall til SAR

I samband med snegledugnaden har Flora kommune hatt avtale med SAR om gratis levering av inntil 10 tonn hageavfall.

Denne grensa er no passert, og ein må heretter betale for avfallslevering etter SAR sine satsar.

Det er framleis ikkje avklara om ordninga med gratis levering av hageavfall vert ført vidare i 2018.