Skulestart Florø barneskole

Søk midlar hjå Sogn og Fjordane musikkfond

Sogn og Fjordane musikkfond er eit fond som tilbyr støtte til artistar og heilårsarrangørar i Sogn og Fjordane.

Fondet støttar plateprosjekt, demoinnspeling, turnear og konsertar. I 2016 utvida fondet med to nye satsingar; talentprogram og etableringsstipend.

Søknadsfrist er 15. oktober! Søk midlar hjå SOMU her!