Båtar i havnebassenget

Søk redusert foreldrebetaling innan 01. juni 2017

Foreldre kan søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5- åringar i barnehage for barnehageåret 2017 - 2018. Søknadsfrist er 01. juni 2017. 

Les meir om foreldrebetaling i barnehage her.