Båtar på hamna

Søk treningstider i Florahallen og fleirbrukshallen i Eikefjord

Treningstider i Florahallen og fleirbrukshallen i Eikefjorden blir fordelt ein gong i året. Søknadsfrist for treningstider haust og vår er sett til 29. april 2018. Fordelingsmøte blir tysdag 08. mai kl. 18:30.