Seglbåt med jente

Søknad: Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Frå og med 11. desember 2018 vart det opna for innlevering av søknadar om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfrist er 01. mars 2019.

Søknad leverast elektronisk på eiga søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynet sine heimesider. Der finn du også meir informasjon om ordninga.