Skulestart Florø barneskole

Søknad om ”Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2009”