Båtar i havnebassenget

Søknad om barnehageplass 2018 - 2019

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 20.08.18.

Barn som fyller 1 år i løpet av november 2017 har rett til barnehageplass. For å oppfylle retten, må det søkjast om barnehageplass til hovudinntaket.   

Informasjon om samordna inntak i barnehage finn du her. Der er også informasjon om barnehagane. 

Barn som har barnehageplass, skal det ikkje søkjast om plass til. For barn som skal endre barnehageplass mellom kommunal og privat barnehage, må det søkjast om barnehageplass for.  

Barnehageplassar vert tildelt i samsvar med Lov om barnehagar m/forskrifter og vedtekter for barnehagane i Flora kommune.

Søknadsfrist til hovudinntak til barnehageåret 2018 - 2019 er 15. februar 2018. Elektronisk søknadsskjema finn du her (krev innlogging).