hamnebasseng langt

Søknad om barnehageplass 2019 - 2020

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 19.08.19.

Barn som fyller 1 år i løpet av november 2018 har rett til barnehageplass. NB! For å oppfylle retten til plass, må det søkjast om barnehageplass til hovudinntaket.   

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovudinntak til barnehageåret 2019 - 2020 er 15. februar 2019. 

Informasjon om samordna opptak i barnehage finn du her. Her finn du og ulik informasjon om barnehagane. 

Søknadsskjema

Barn som har barnehageplass, skal det ikkje søkjast om plass til.

For barn som skal endre barnehageplass mellom kommunal og privat barnehage, må det søkjast om barnehageplass for.  

Barnehageplassar vert tildelt i samsvar med Lov om barnehagar m/ forskrifter og vedtekter for barnehagane i Flora kommune.