Båtar på hamna

Søknad om endring av lokalitet Langeråa

E. Karstensen Fiskeoppdrett as og Marø Havbruk as søkjar om endring av lokalitet Langråa i Flora kommune, for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure.

Søknaden er no lagt ut til offentleg ettersyn. Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skrifteleg og skal sendast til Flora kommune til postmottak@flora.kommune.no eller Markegata 51, 6905 Florø innan 03.05.2019.

Vedlegg