Båtar på hamna

Søknad om konsesjon for landbasert produksjonsanlegg på Botnaneset

Havlandet Havbruk AS søker konsesjon for landbasert produksjonsanlegg for laks på Botnaneset, Flora kommune. Det er søkt om konsesjon for inntil 200 tonn matfisk frå settefisk av laks. Lokalisering er tenkt nær Havlandet Marin Yngel sitt anlegg.

Vedlegg:

Eventuelle merknadar til søknaden må vere skriftleg og sendast til postmottak@flora.kommune.no, eller Flora kommune, Markegata 51, 6900 FLORØ innan 03.10.2016.