Skulestart Florø barneskole

Søknad om matfisklokalitet Veiesund i Flora kommune

Steinvik Fiskefarm As søker matfisklokalitet for oppdrett av laks og aure på lokaliteten Veiesund i Solheimsfjorden, Flora kommune. Det er søkt om total maksimal biomasse på 3120 tonn.

Søknaden er også lagt ut til offentleg ettersyn hjå Flora kommune, Informasjon og service. Eventuelle merknader til søknaden må vere skriftleg og sendast til Flora kommune, Markegata 51, 6900 FLORØ eller per ep-post til postmottak@flora.kommune.no innan 20.10.2016.

Vedlegg