Ytteroyane

Søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk

Steinvik Fiskefarm AS søkjer om ny lokalitet for oppdrett av matfisk, aust for Hovden i Flora kommune.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn fram til 15. september 2017.

Merknader til søknaden skal vere skrifteleg og skal sendast til Flora kommune per e-post til postmottak@flora.kommune.no eller per brevpost til Markegata 51, 6905 Florø innan 15. september 2017.

Dokument