Skulestart Florø barneskole

Søknad om ny lokalitet Sandkvia - Svanøy Havbruk AS

Svanøy Havbruk AS søkjer om etablering av ny lokalitet Sandkvia for FoU av regnbogeaure og matfisk i Flora kommune. Omsøkt storleik er 1560 tonn.

Merknadar til søknaden skal vere skriftleg og skal sendast til Flora kommune gjennom vårt elektroniske skjema for høyringsuttale, til postmottak@flora.kommune.no eller per brevpost til adresse Markegata 51, 6905 Florø innan 11.08.2017.

Dokument