Skulestart Florø barneskole

Søknad om ny lokalitet ved Gnarnesvika

E.Karstensen Fiskeoppdrett AS og Marø Havbruk AS søkjer om ny lokalitet ved Gnarnesvika i Flora kommune, for produksjon av laks, aure og regnbogeaure.