hamnebasseng langt

Søknad om utviding av lokalitet for oppdrett av laks/aure ved Flåtegrunnen.