Seglbåt med jente

Søknad om utviding av stamfisklokalitet for laks og aure ved Oddane