Ytteroyane

Spesielle rutinar

Oversikt over dei ulike tenesteområda som skal ha eigne rutinar, og kven som er ansvarleg for dette.

Link til dei ulike tenesteområda sine internkontrollsystem:

  • Administrasjon
  • Skular
  • Omsorg
  • Teknisk