Seglbåt med jente

Stenging av Nybøvegen frå 24. oktober

Frå og med torsdag 24. oktober vert Nybøvegen strengd for trafikk grunna tilkobling av VA-anlegg. Stenging av vegen gjeld heile døgnet. Vegen vert stengd inntil nærare beskjed. 

Vegen Nygård og Krokavegen er open frå Sør.

Gåande og syklistar kan passere på gangveg.