Ytteroyane

Stenging av veg - Kleiva

Vegen stengt ein periode tirsdag 29. og onsdag 30. oktober 2019

Entreprenør Bjerck & Brendø skaI legge ny SV og OV ledning frå Kleiva 23 og 25. For å få kople seg på kommunalt ledningsnett må dei gå ut i vegbana.

Vegen vert derfor stengt ein periode tirsdag 29. og onsdag 30. oktober med alternativ omkjøyring via Keilevegen.

Etter endt arbeidsdag vil halve kjøyrebane vere open for trafikk.

Eventuelle spørsmål kan rettast til:
Anleggleder Harry Marius Sund 
Mobil: 482 23 422