Seglbåt med jente

Stopp i vassforsyning i Eikefjord

Hovudvassforsyninga til Eikefjord broten mandag 5. september

I samband med arbeid på ny vass- og kraftleidning mellom Hovland og Vassbotnvatnet i Eikefjord vart det i 13.30-tida i dag  brot på vassleidningen.

Vatnet vil vere vekke i 4-5 timar i heile Eikefjord medan skaden vert utbetra.
Nærare informasjon om situasjonen vil kome på denne sida fortløpande.