Ytteroyane

Stortingsvalet 2013: Førehandsstemming frå 12. august

Måndag den 12. august startar den ordinære førehandsstemminga. Du kan stemme på førehand heilt fram til og med 6. september. Førehandsstemminga vil gå føre seg ved Informasjon og service.

Hugs å ta med legitimasjon, og valkortet som du fekk i posten!

For å lære meir om førehandsstemminga kan du besøkje denne lenka.