hamnebasseng langt

Strategiplan for landbruk og bygdeutvikling 2005 - 2009