Seglbåt med jente

Strategi/reglement for innkjøp

Flora bystyre har vedteke innkjøpsstrategi, innkjøpsreglement og innkjøpsrutinar. I tillegg var 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet vedtatt. 

Alle som gjer innkjøp i Flora kommune må sette seg inn i desse reglementa. 

På alle anskaffingar over 100.000 skal det førast anskaffelsesprotokoll. Denne skal saman med all dokumentasjon arkiverast i WebSak. Kopi av protokoll skal sendast innkjøpsleiar.

Innkjøpsleiar har ansvar for alle anskaffingar over 1.100.000,-

Tenesteleiar har ansvar for at sine tilsette setter seg inn i reglementet og følgjer dette.

Les meir om innkjøpsreglement og strategi