Skulestart Florø barneskole

Terje Heggheim fast tilsett som kommunalsjef frå 1 januar 2006.