Ytteroyane

Tilbod om gratis fritidsaktivitet for born

Visste du at alle barn i Flora kommune skal få sjansen til å delta på fritidsaktivitetar uavhengig av foreldre/føresette sin sosiale eller økonomiske situasjon? Sjå plakat for meir informasjon og kontaktinformasjon.

Les meir her!