Båtar i hamnaTilsette
Navn Avdeling Telefon Mobil
Aarberg, Elin Omsorg, adm. merkantil 57756509 41536119
Aardal Hilde Dalvegen barnehage, tenesteleiar 57747855
Aarseth, Johnny Plan og samfunn, saksh. oppmåling 99351979
Aarsheim Evy Fysio- og ergoterapiavdeling, ergoterapeut 95710059
Aasen Heidi Humlestøl Eikefjord skule, rektor 57756262 41534949
Aasen Magne Plan og samfunn, byggesakskonsulent 90509660
Aasrud Tone Kvalitet og utvikling 57756217 41534956
Aksnes Bea Helsestasjon, helsesekretær 57740004 41447498
Andersen Vidar Flora Bygg og eigedom, avd.leiar formålsbygg 46620366
Areklett Olav Florahallen, driftsleiar 57741166 95117318
Arnesen Jan Harald Florø parkering AS, dagleg leiar 90716161
Ask Eivind Brann og beredskap, varabrannsjef 57756035 41541471
Ask Rune Brann og beredskap, underbrannmester 57756059 95756393
Aslaksen, Bjørg Krokane skule, Rektor 57756400 48080563
Aspenes Jan Edvin Flora Hamn KF, hamneinspektør 57756743
Asphjell Linda Nipen Kommunalsjef, økonomi 41530118
Aven Elisabeth Florø barneskole SFO, leiar 57756343 91700099
Aven Kåre Prosjektering, vann og avløp 57756108 41530145
Bareksten Jeanett Økonomiavdeling 57756159
Barlund, Magnar Uteseksjonen, oppsynsmann veg 57756061 48080527
Bauge, Bengt Renovasjon/sjåfør
Baugstø, Solveig Torvmyrane skule, sekretær 57756430 41534951
Berentzen Kristina Helsestasjon 57740004
Berge Kari Nepjarhaugen barnehage, styrar 57741974
Bergset Jostein Lange Flora Hamn KF, driftsleiar og PSO 57756742 94972728
Berstad Janne Omsorg, Flora omsorgssenter, avd.leiar 1. etg. 57756778 41534924
Bjørkum Kjell Arne IT avdeling 40432323
Bjørnseth Anne Berge Plan og samfunn, fagleiar kart og oppmåling 41161375
Bjørnseth, Evy Renate Omsorg, Krokane heimeteneste, avd.leiar 57756915 41534918
Bjørnseth, Henry Uteseksjonen, rørleggar 48080551
Bolstad Annlaug Plan og samfunn, landbruk fagleiar 47717690
Book Herdis Omsorg, Havrenes heimeteneste, avd.leiar 57756932 41534936
Bortne Rune Kultur og fritid, prosjektleiar idrett 90098955
Bremnes, Annika Tiltakstenesta 97991804
Brendehaug, Steinar Renovasjon/sjåfør
Brendø, Kurt Ove Samfunnshuset/vaktmester 57756050 41534940
Brunsvik Sissel Torvmyrane skule, inspektør 57756434 41534955
Byrkjeland Venche Florø Barneskole, inspektør 57756340 41534947
Christensen Doris Flora PPT, PP-rådgjevar 57756129
Dale, Jan Helge Kommuneoverlege, Folkehelseavdelinga 57756193 90728004
Dypevik Bjarte Brann og beredskap, feiar 57756036 41530146
Eidsvik Eli Bibliotek, leiar 57756054 91338423
Eielsen Pål Robert Brann og beredskap, branninsp. 57756066
Eikefjord Camilla Økonomiavdeling 57756162
Eikefjord Lena Barn og unge, barnevern, sakshandsamar 57756800
Eikefjord Silje Flora Bygg og Eigedom, avdelingsleiar reinhald 96097300
Eikeset Oddrun Økonomiavdeling, lønn 57756132
Eikevoll Rune Bygg og vedlikehald, områdeleiar 41530127
Ekreskar Arne Teknisk drift, vatn og avløp 97991811
Eldevik Ingeborg Helsestasjon, jordmor og familierettleiar 57740004
Eliassen Aasen Marthe Helsestasjon, helsesøster 57740004
Ellingsund Møyfrid Informasjon og service, tenesteleiar 57756007 41534934
Endestad Anne Kristin Helsestasjon, helsesøster 57740004
Endestad, Oddvar Bygg og vedlikehald, områdeleiar 41530128
Engebø Lene Omsorg, adm. sakshandsamar 57756512 97991803
Erdal, Ann Tove Tiltakstenesta 97991804
Esp Mia Fysio- og ergoterapiavdeling, sekretær 95710060
Espeset Anders Plan og Samfunn 95227275
Espeseth Jan Helge Teknisk drift, VA-avd., elektriker 48080518
Espeseth May Britt Vie Tiltakstenesta, miljøarbeidar 97991804
Flister, Inge Willy Renovasjon, oppsynsmann 48080519
Folkedal Gyda Flora hamn, prosjektleiar 90187893
Forfang Bente Kvalitet og utvikling, Skulefagleg rådgjevar 57756214 41530109
Forsberg Frode Tiltakstenesta 97991795
Frammarsvik Margunn Innvandrersenteret 57756660
Frøyen, Ester Formannskapssekretær 57756209
Fuglesang Inger Kultur og fritid, ungdomsleiar 57756046 41534942
Furelid Gunnar Plan og samfunn, avløp 41500166
Furnes Steinar Flora Bygg og Eigedom 48080550
Føleide Eli Barn og unge, kommunepsykolog 57756800
Førde Ann Kristin Helsestasjon, helsesøster 57740004
Førde Haldis Myklebust Flora PPT, tenesteleiar/logoped 57756128
Førde, Terje Revisor 57756097 99229227
Giil, Geir Frisklivssentralen 48080557
Gjerde Stig Flora Bygg og eigedom, bustadkonsulent 91381858
Gjøringbø Marte Fysio- og ergoterapiavdelinga 48080556
Gram Ingrun Omsorg, Bu- og miljøteneste 2, avd. leiar 57756255 41534914
Gravdahl Thomas Plan og samfunn, kart og oppmåling 99615656
Grytten Atle Bygg og vedlikehald, områdeleiar 95710056
Gulbranson Trude Omsorgsfagleg rådgjevar 48080537 48080537
Gundersen Mette Havhesten, dagleg leiar 57756720 97573089
Haave Malene Omsorg, musikkterapeut 57756507 97991802
Hafstad Kjell Flora Hamn KF, økonomi 57756740
Halsnes Anita Hansen Informasjon og service 57756000 41530148
Hamn, Even Eikefjord idrettssanlegg, driftsleiar 41100681
Hanebrekke Therese Lexau Fysio- og Ergoterapiavdeling, fysioterapeut 95710057
Hansen, Gunn Helen Konsulent NAV 55553333
Hatlenes Hilde-Gunn Økonomiavdeling, leiar løn 57756133
Haugseth Lena Kvalitet og utviklingsavdelinga 57756195
Haukås, Inger Eide Informasjon og service, post/arkiv 57756013
Haukås, Liv Reinhald/Flora ungdomsskule 57745483 91309459
Havn Kristian Flora PPT, rådgjevar 57756122 48080562
Heggheim Terje Rådmann 57756207 91101266
Heidi Dyrøy Plan og samfunn, fagleiar regulering 94155052
Helland Marion Økonomiavdeling, løn 57756121
Henriksen Lillian Informasjon og service 41530163
Herstad Synnøve Steinhovden skule, rektor 57756560
Hessvik, Kristin Furuhaugane barnehage, styrar 57742844
Hestvik Mariann Økonomiavdeling 57756160
Hollevik Irene Plan og samfunn, kart GIS 47643444
Holm Ragnhild Omsorg, adm. pleie- og omsorgssjef 99028739
Holvik Elin Viken Rådhuset, advokatfullmektig 57756000
Hopland Anne Helsestasjon, jordmor 57740004
Hopland Ingvar Samfunnshuset, kulturhusleiar 57756049 41534941
Hovden Tore Flora Hamn KF, senior hamneinspektør 57756743
Hovland Gro Nyheimsvegen barnehage, styrar 57747744
Hovland Sylvi Tiltakstenesta 97991804
Hovland, Else Reinhald, områdeleiar 57756419
Hovland, Orlaug Reinhald, områdeleiar 57745483
Hovland, Stine Omsorg, adm. fagleiar personal 57756504 41534937
Høivik Hein Teknisk drift, veg 57756000
IT-Support IT avdeling, Helpdesk 47464700
Igland Magne Brann og beredskap, brannsjef 57756034 95815442
Jacobsen Mojgan Innvandrarsenteret, inspektør 57756663
Jacobsen, Johnny Kjøkkenservice/kjøkkensjef 57756750 41534960
Jansen Siri Søreide Innvandrarsenteret, rektor 57756667
Jeikishan Malarvily Flora Bygg og eigedom, sekretær 57756092
Jeikishan, Jegathesan Prosjektavdeling/prosjektleiar, bygg 57756089 41530130
Jensen Eva Kristin Innvandrarsenteret, busetningsansvarleg 57756679 41534966
Jørgensen, Marit Tiltakstenesta, Psykiatrisk sjukepleiar 97991804
Kirkbakk Lars Arne Bygg og vedlikehald, områdeleiar 41530133
Klakegg Leni Omsorg, adm. konsulent 57756508 92411182
Klokk Arve Innkjøp, innkjøpsleiar 41534935
Kløve Bodil Økonomiavdeling 57756161
Kløvfjell Margit Drivenes Kultur og Fritid, idrettskonsulent 57756047 47703002
Knapstad Geir Flora Ungdomskule, rektor 57756300
Knapstad Øyvind Florø barneskole, rektor 57756340 41534952
Korneliussen Anja Omsorg, adm. sakshandsamar 41534915
Korneliussen Audun Bjørn Plan og samfunn, seniorrådgjevar 90794068
Kostøl Ida Rådhuset, advokatfullmektig 47635749
Kristiansen Geir Tiltakstenesta 99089913
Kristiansen Rune Teknisk drift, fagansvarleg vatn 48080561
Kroppan Lene Florø Barneskole 57756340
Kvalheim Bente Flora PPT, sekretær 57756126
Kvalvik Wenche Fagforbundet, hovudtillitsvald 57741652 91837260
Langaas Guri Flora ungdomsskule, inspektør 57756300 41530113
Langedal Janne Teknisk drift, fagansvarleg renovasjon 57756088
Langedal, Morten Teknisk drift/uteseksjonen 41530138
Langø Ronny Andrè Florø parkering 90559416
Leite Janne Marie Omsorg, adm. Furuhaugane omsorgssenter, merkantil 57756938 48080538
Leivestad Roald Kultur og fritid, kultursjef 91396530
Leversund Elisabeth Norman Omsorg, adm. fagleiar tildeling 57756502 41534922
Liseth Kari Helsestasjon, leiar 57740004
Ludvigsen Rune Eikefjord heimeteneste, avd. leiar 57756940 48080555
Lundebrekke Linda Omsorg, Bu- og miljøteneste 1, avd.leiar 45970806
Løken, Irene Informasjon og service/sakshandsamar 57756000 41530132
Løvseth, Tanja Omsorg, Bu- og miljøteneste 3, avd.leiar 57756231 41534925
Madsen Edith Aarebrot Omsorg, Flora omsorgssenter, avd.leiar, 2. etg 57756780 41534923
Madsen, Britt Berg Bibliotek 57756055
Mahaboob Sithara Skatteavdeling, konsulent 57756154
Maximova Irina Helse, kommunepsykolog 95710075
Melvær Arild Innvandrarsenteret, dagleg leiar 57756662 41534964
Melvær, Anders S Brann og beredskap, brannmester 57756056 90977017
Midtbø Anne Lise Omsorg, adm. merkantil 57756511 97991812
Midtbø Linda Mortensen Flora Hamn KF, hamnesjef 90962284
Midthjell Norunn Helsestasjon, helsesøster 57740004
Miljøteam Innvandrarsenteret 57756671
Moan Katrine Tiltakstenesta, psykiatrisk sjukepleiar 97991804
Moe Merete Krokane barnehage, styrar 57756620
Moen Anders Kommunalsjef, oppvekst 41530108
Moen Kaja Standal Plan og samfunn, miljørådgjevar 97142112
Monsen Lise Bibliotek, samfunnshuset 57756055
Monsen, Jørn Økonomiavdeling 57756163
Monsen, Øivin Torvmyrane skule, rektor 57756433 41534950
Mundal Cornelia Plan og samfunn, sakshands. delingssaker 99545351
Nekkøy Kurt Renovasjon
Nesheim Bjarte Brann og beredskap, underbrannmester 57756039 97141497
Ness, Jorunn Innvandrersenteret, programrettleiar 57756665
Nesse Maria Innvandrarsenteret, sekretær 57756673
Nilsen Bente Flora Frivilligsentral, dagleg leiar 90222692
Nordal Per Fysio- og ergoterapiavdeling, hjelpemiddel 90796058
Nordnes June Eikefjord barnehage, styrar 57744875
Nordvik Joakim Rørstad Teknisk drift, konsulent VA 57756076
Norstrand Anita Helse/helseleiar, tenesteleiar 41536130
Norstrand Anne-Lise Barn og unge, barnevern 57756800
Norstrand Dag Teknisk drift, VA-avd., elektriker 41530143
Norstrand Monika Siv Nordal Barn og unge, barnevern - sosionom 57756800
Nybakk Eivind Fysio- og ergoterapiavdeling, ergoterapeut 95710064
Nybakk Runa Kvalitet og utvikling, barnehagekonsulent 57756197
Nybø Silje Jansen Innvandrarsenteret, rådgjevar 57756670
Nygård Jan Henrik Varaordførar 48013161
Nygård, Bente Innvandrarsenteret, mottaksleiar 57756672
Nygård, Lillian Samfunnshuset/økon.medarbeidar 57756053
Nyttingnes, Lars-Kristian Samfunnshuset/vaktmeister 57756050 41534940
Nærø Sissel Leni Sundal Rådhuset, advokatfullmektig 57756218 90682982
Nødset, Marianne Florø Barneskole, inspektør 57756340
Nødseth, Mariann Flora Ungdomskule, konsulent 57756300
Ohren Randi Innvandrarsenteret, helseansvarleg 57756678 97991800
Olsaker Kjersti Gurine Innvandrarsenteret, informasjonsansvarleg 57756677
Olsen Vigdis Årberg Innvandrarsenteret, programrettleiar 57756686
Olsen Øystein IT avdeling, lærling 41534931
Olsen, Trond Ramstad Personal, personalsjef 57756208 41530112
Ommedal Gry Barn og unge, tenesteleiar 57756800 41530158
Osa Berit Controller 57756210 90060254
Osa Jan Plan og samfunn, sakshands. landbruk 48031173
Osa Rune Skatteavdeling, skatteoppkrevjar 57756153
Osnes Siri Folkehelseavdelinga 57756191
Ottem Kjell Teknisk drift, uteseksonen 41530137
Ovesen Solveig Omsorg, adm. merkantil 57756510 41536121
Pedersen, Jan Harald Allhuset Eikefjord/vaktmester 41530121
Peselis Vytenis Bygg og vedlikehald, områdeleiar 41530129
Ramsing Liliana Plan og samfunn, regulering 90766265
Rasmussen, Rune Teknisk drift/uteseksjonen 48080529
Refsnes Reidulf Teknisk drift og prosjekter. tenesteleiar 41530120
Reiakvam Siv Helsestasjon, helsesøster 57740004
Reisæter Jorunn Teknisk drift og prosjektering, prosjektleder 95878005
Reksten Katrine B Teknisk drift, vatn og avlaup 50% 57756085 47641125
Reksten Siv Innvandrarsenteret, programrettleiar 57756664 48080546
Reksten, Unni Tiltakstenesta, Psykiatrisk sjukepleiar, 41534913
Robert Kalsvik Omsorgsadministrasjon 57756505 41534910
Rognaldsen, Siri Flora PPT, konsulent 57756127
Rygg Jetmund Innkjøp, innkjøpsrådgjevar 92830066
Ryland, Rita Janne NAV - Sosionom 55553333
Røed Grethe Informasjon og service, post/arkiv 57756029
Røyrvik Synnøve Barnevern, sosionom 57756800
Røys, Heidi Grande Havrenes barnehage, tenesteleiar 57741620
Sagen, Reidun Tiltakstenesta, Heimehjelp 97991804
Sagevik Geir Brann og beredskap, brannispekt./fagansv.feiing 57756037 90113010
Sandal Sunni Tiltakstenesta, sjukepleiar 97991804
Sandberg Phillip Dixon Plan og samfunn, arealplanleggar 91109948
Sande Ole Petter Brann og beredskap, brannmester 57756058 95089953
Sandvik Marianne NAV - Sosionom 57015100
Sandvik Venche Stavang skule, rektor 57740990
Schei Arne Rådhus, adm. konsulent 57756212
Schei Kim IT avdeling 99608472
Secher Catherin Plan og samfunn 95330745
Seim Lasse Omsorg, Bu- og miljøteneste 1 57756250 41534953
Selvik Maj-Linn Fagforbundet, hovudtillitsvald 57741652 99022190
Skavøy Karianne Helsestasjon, helsesøster 57740004
Skudal Tommy IT avdeling 90886626
Skulbørstad Helen Omsorg, Furuhaugane omsorgssenter, avd.leiar 57756900 41534916
Skår Ragnhild Plan og samfunn, fagleiar byggesak 48080558
Solberg Ludvig Økonomiavdeling, regnskapskontrollør 57756151
Solheim Elisabeth Folkehelseavdelinga, folkehelsekoordinator 57756194 97525814
Solheim Håvard Teknisk drift, VA-avd., rørleggar 41608832
Solheim Ingunn Frislid Økonomiavdeling 57756164 95214520
Solheim Jan Flora ungdomsskule, inspektør 57756306 91586981
Solheim Mette Siv Barn og unge, barnevern 57756800
Solheim Per Arne Bygg og eigedom, driftsteknikar 91576191
Solheim Sigmund Teknisk drift, fagansvarleg veg 48099998
Solheim, Ståle Ottar Teknisk drift/oppsynsmann vann og avløp 57756062 41530139
Solheim-Olsen Tor Brandsøy skule, rektor 57756525 95903314
Solvang Anita Omsorg, adm. fagleiar system 57756503 41534938
Standal, Siv Informasjon og service, sakshandsamar 41530162
Stavang Siri Laquian Flora Frivilligsentral, frivilligkoordinator 45877783
Stavø, Norunn Kommunalsjef, helse, omsorg, barn- og unge, NAV 57756220 41536120
Steindal Astrid Økonomiavdeling, kommunale avgifter 57756015
Steinset, Malin NAV - soial, rus og psyk. 55553333
Stensvoll Leni Konsulent, organisasjon- og personalavdeling 90532890
Storelid Aud Plan og samfunn, byggesakskonsulent 99223603
Storli Jon Sigvart Brann og beredskap, feiar 41530147
Strømmen Roger Bygg og vedlikehald, vaktmeister 48949650
Støfringsdal Kari IT avdeling, leiar 41534930
Sund Gunnfried Krokane skule, inspektør 57756400
Sund Rolf Bjarne Plan og samfunn, plansjef 91710500
Sunde, Anita Sørstrand barnehage, styrar 57740286
Sunnarvik Arne Kulturskulen, rektor 57756240 41107681
Svardal Frode Florø barneskole, SFO leiar 57756343 96239004
Svarstad, Jonvall Teknisk drift, rørleggar 48080528
Svarthumle Anita Omsorg, adm. merkantil 57756506 48013156
Svenkerud, Ann Christin Fysio-og ergoterapiavdeling/fysioterapeut 95710058
Svånå Ingeborg Tiltakstenesta 97079232
Sælemyr Rigmor Barn og unge, barnevern 57756800
Sørbotten Elin Omsorg, Furuhaugane omsorgssenter avd.leiar 57756900 41536141
Søreide Kari-Ann Innvandrarsenteret, lærar 57756681
Sørland Jon Eikefjord skule, inspektør 57756263
Teigen Ola Ordførar 57756211 97548023
Toft Reidun Hatlenes Plan og samfunn 48132443
Torsheim Jarle Informasjon og service, arkivleiar 57756014
Trine Hovland Eikefjord skule, adm. konsulent 57756260
Udundzic Nermina Bygg og eigedom, assistent 57756092
Ulriksen Henrik Informasjon og service, webansvarleg 57756000 95710054
Vaardal Jennet Tiltakstenesta, Psykiatrisk sjukepleiar 97991804
Vadøy Einar Fysio- og ergoterapiavdeling 95710061
Valberg Anita Fysio- og ergoterapiavdeling, ergoterapeut 95710062
Valvik, Bjørn Flora PPT, PP-rådgjevar/logoped 57756123 47648684
Veka Gjermund bustadkontor, dagleg leiar 96097253
Vokuhl Trine Kryssrevisjonen 57756096 91742035
Våge Siv NAV 55553333
Vårdal, Kari Flora Ungdomskule, inspektør 57756304 97089809
Vårdal, Vidar Flora Bygg og eigedom, leiar 95754051
Webmaster Informasjon og service 57756007 41534934
Zachariasen Helene Solheim skule, rektor 57748300 40202120
Ødven Anne Merete Tiltakstenesta, tenesteleiar 99532409
Øines Eliann Flora PPT, PP-rådgjevar 57756125 48080525
Ølfarnes Ingvild Fysio- og Ergoterapiavdeling, fysioterapeut 95710063
Øren Aleksander Plan og samfunn, matrikkelførar 45977015
Øren Einar Veg 57756000 41530136
Ørnehaug Karin Miljøhuset, merkantil 57756230
Østrem Sissel Torvmyrane skule, inspektør 57756436
Øvstetun Camilla Tiltakstenesta 97991804
Årdal Siv Storevatn barnehage, ten.leiar 57741090
Årdalsbakke Einar Atle Plan og samfunn, rådgjevar samferdsle 95401311
Årebrot Ann Karin Holm Tiltakstenesta, miljøarbeidar 97991804