YtteroyaneTilsette
Navn Avdeling Telefon Mobil
Steinhovden skule 96949175
Frammarsvik Margunn KFInnvandrersenteret, prasiskoordinator 57756667 95491946
Christensen Doris PPT, PP-rådgjevar 57756129
Valvik Bjørn PPT, PP-rådgjevar/logoped 57756123 47648684
Kvalheim Bente PPT, konsulent 57756126
Rognaldsen Siri PPT, konsulent 57756127
Førde Haldis Myklebust PPT, tenesteleiar/logoped 57756128
Pedersen Jan Harald Allhuset Eikefjord/vaktmester 41530121
Larsen Anne-Lise Barn og unge, barnevern 57756800
Solheim Mette Siv Barn og unge, barnevern 57756800
Norstrand Monika Siv Nordal Barn og unge, barnevern - sosionom 57756800
Røyrvik Synnøve Barn og unge, barnevern - sosionom 57756800
Eikefjord Lena Barn og unge, barnevern, avd. leiar 57756800
Nesse Ika Barn og unge, barnevern, sakshandsamar 57756800 41530153
Ommedal Gry Barn og unge, tenesteleiar 57756800 41530158
Jacobsen Johnny Bordgleder, dagleg leiar 57756750 41534960
Bøhmer Monica Brandsøy skule, inspektør 90837323
Solheim-Olsen Tor Brandsøy skule, rektor 57756520 95903314
Gram Ingrun Bu og miljøteneste 2, avdelingsleiar 41534914
Einebærholm Linn Bu og miljøteneste 4, leiar 90208933
Schaarschmidt Marco Bygg og eigedom, område 3 47475194
Osa Berit Controller 90060254
Aardal Hilde Dalvegen barnehage, tenesteleiar 57747855
Aasen Heidi Humlestøl Eikefjord barne- og ungd.skule, rektor 57756262 41534949
Nordnes June Eikefjord barnehage, styrar 57744875
Madsen Edith Aarebrot Eikefjord heimeteneste, leiar 41534923
Hamn Even Eikefjord idrettssanlegg, driftsleiar 41100681
Trine Hovland Eikefjord skule, adm.konsulent 57756260
Sørland Jon Eikefjord skule, inspektør 57756263
Kvalvik Wenche Fagforbundet, hovudtillitsvald 57741652 91837260
Selvik Maj-Linn Fagforbundet, hovudtillitsvald 57741652 99022190
Storesund Ørjan Flora Hamn KF, driftsleiar 93650737
Aspenes Jan Edvin Flora Hamn KF, hamneinspektør 57756743
Midtbø Linda Mortensen Flora Hamn KF, hamnesjef 90962284
Bjørkaas Hall Andrea Flora Hamn KF, prosjektleiar 98907309
Hovden Tore Flora Hamn KF, senior hamneinspektør 57756743
Hafstad Kjell Flora Hamn KF, økonomi 57756740
Runderheim Martha Flora PPT 57756134 45971074
Øines Eliann Flora PPT, PP-rådgjevar 57756125 48080525
Nødseth Mariann Flora Ungdomskule, konsulent 57756300
Vårdal Kari Flora Ungdomskule, rektor 57756305 97089809
Eielsen Pål Robert Flora brannvesen, branninspektør 57756066
Sagevik Geir Flora brannvesen, brannispekt./fagansv.feiing 57756037 90113010
Sagevik Geir Flora brannvesen, brannispekt./fagansv.feiing 57756037 90113010
Ask Rune Flora brannvesen, brannmester 57756059 95756393
Nesheim Bjarte Flora brannvesen, brannmester 57756039 97141497
Sande Ole Petter Flora brannvesen, brannmester 57756058 95089953
Endestad Robert Flora brannvesen, brannsjef 57756035 90124335
Dypevik Bjarte Flora brannvesen, feiar 57756036 41530146
Storli Jon Sigvart Flora brannvesen, feiar 41530147
Igland Magne Flora brannvesen, varabrannsjef 57756034 95815442
Udundzic Nermina Flora bygg og eigedom, assistent 57756092
Andersen Vidar Flora bygg og eigedom, avd.leiar formålsbygg 46620366
Eikefjord Silje Flora bygg og eigedom, avdelingsleiar reinhald 96097300
Solheim Per Arne Flora bygg og eigedom, driftsteknikar 91576191
Vårdal Vidar Flora bygg og eigedom, leiar 95754051
Griessbach Andy Flora bygg og eigedom, områdeleiar 1 91153582
Kirkbakk Lars Arne Flora bygg og eigedom, områdeleiar 2 41530133
Grytten Atle Flora bygg og eigedom, områdeleiar 4 95710056
Peselis Vytenis Flora bygg og eigedom, områdeleiar 5 41530129
Strømmen Roger Flora bygg og eigedom, områdeleiar 6 48949650
Viji Jeikishan Malarvily Flora bygg og eigedom, sekretær 96097272
Book Herdis Flora omsorssenter, dagleg leiar 41534936
Solheim Jan Flora ungdomsskule, ass.rektor 57756304 91586981
Hordvik Jorunn Bae Flora ungdomsskule, inspektør 57756303
Langaas Guri Flora ungdomsskule, inspektør 57756300 41530113
Stavang Maj Sissel Flora ungdomsskule, inspektør 57756306 97573543
Areklett Olav Florahallen, driftsleiar 95117318
Kroppan Lene Florø Barneskole 57756340
Byrkjeland Venche Florø Barneskole, inspektør 57756340 41534947
Nødset, Marianne Florø Barneskole, rektor 57756340
Aven Elisabeth Florø barneskole SFO, leiar 57756343 91700099
Brandsøy Wenche Iren Florø barneskole, pedagogisk inspektør 57756346 90771878
Arnesen Jan Harald Florø parkering AS, dagleg leiar 90716161
Langø Ronny Andrè Florø parkering AS, parkeringsvakt 90559416
Dale Jan Helge Folkehelse, kommunelege I 57756193 90728004
Osnes Siri Folkehelseavdelinga 57756191
Solheim Elisabeth Folkehelseavdelinga, folkehelsekoordinator 57756194 97525814
Giil Geir Frisklivssentralen 48080557
Hessvik Kristin Furuhaugane barnehage, styrar 57742844 95762129
Apalseth Grethe Furuhaugane omsorgssenter, avd.leiar 98907554
Hanebrekke Therese Lexau Fysio- og Ergoterapiavdeling, fysioterapeut 95710057
Myklebust Leni Fysio- og ergoterapi, teknisk hjelpem./sekretær 95710060
Langeland Johanne Kråkenes Fysio- og ergoterapiavd., ergoterapeut 95710064
Gjelsvik Håvard Bjørkedal Fysio- og ergoterapiavd., turnus fysioterapeut 46844471
Vadøy Einar Fysio- og ergoterapiavdeling 95710061
Vadøy Silje Fysio- og ergoterapiavdeling 95710063
Valberg Anita Fysio- og ergoterapiavdeling, ergoterapeut 95710062
Aarsheim Evy Fysio- og ergoterapiavdeling,avd.leiar, ergoterapeut 95710059
Svenkerud, Ann Christin Fysio-og ergoterapiavdeling/fysioterapeut 95710058
Røys Heidi Grande Havrenes barnehage, tenesteleiar 57741620
Berentzen Kristina Helsestasjon 57740004
Aksnes Bea Helsestasjon, helsesekretær 57740004 41447498
Aasen Marthe Eliassen Helsestasjon, helsesøster 57740004
Endestad Anne Kristin Helsestasjon, helsesøster 57740004
Førde Ann Kristin Helsestasjon, helsesøster 57740004
Midthjell Norunn Helsestasjon, helsesøster 57740004
Reiakvam Siv Helsestasjon, helsesøster 57740004
Skavøy Karianne Helsestasjon, helsesøster 57740004
Hopland Anne Helsestasjon, jordmor 57740004
Eldevik Ingeborg Helsestasjon, jordmor og familierettleiar 57740004
Føleide Eli Helsestasjon, kommunepsykolog 57740004
Liseth Kari Helsestasjon, leiar 57740004
Ohren Randi Helsestasjonen, ungdomshelsestasjon 57740004
Halsnes Anita Hansen Informasjon og service 57756000 41530148
Rogne Frida Informasjon og service 57756000 40411431
Webmaster Informasjon og service 57756007 41534934
Torsheim Jarle Informasjon og service, arkivleiar 57756014
Gjerde Stig Informasjon og service, bustadkonsulent 91381858
Veka Gjermund Informasjon og service, bustadkontor, dagleg leiar 96097253
Haukås Inger Eide Informasjon og service, post/arkiv 57756013
Løken Irene Informasjon og service, post/arkiv 57756000 41530132
Standal Siv Informasjon og service, sakshandsamar 41530162
Ellingsund Møyfrid Informasjon og service, tenesteleiar 41534934
Ulriksen Henrik Informasjon og service, webansvarleg 57756000 47603545
Arnstad Marie Innkjøp, innkjøpsrådgjevar 47635636
Dammerud Tore Innkjøp, senior innkjøpsrådgjevar 91359670
Melvær Arild Innvandrarsenteret, dagleg leiar 57756662 41534964
Jacobsen Mojgan Innvandrarsenteret, inspektør 57756677
Eide Trine Innvandrarsenteret, konsulent
Nygård Bente Innvandrarsenteret, programrettleiar 57756666 41021008
Olsen Vigdis Årberg Innvandrarsenteret, programrettleiar 57756686 95117481
Jansen Siri Søreide Innvandrarsenteret, rektor 57756667
Nesse Maria Innvandrarsenteret, sekretær 57756673
Ness, Jorunn Innvandrersenteret, programrettleiar 57756665 48080547
Otnes Jan Are It-avdeling, leiar 48131375
Ryland Kristian It-avdeling, lærling 41545702
Udberg-Helle Cecilie KF Innvandrarsenteret, inspektør 57756677
Krogstad Eskil KF Innvandrarsenteret, jobbspesialist 41534969
Leversund Ole-Petter KF Innvandrarsenteret, miljøkoordinator 57756670 45975864
Reksten Siv KF Innvandrarsenteret, programrettleiar 57756664
Nybø Silje Jansen KF Innvandrarsenteret, rådgjevar
Sund Rolf Bjarne Kinn kommune, prosjektkoordinator 91710500
Heggheim Terje Kinn kommune, prosjektrådmann 91101266
Brunborg Ida Kristin Hollund Kommuneadvokat 91602532
Moe Merete Krokane barnehage, styrar 57756620
Sund Gunnfried Krokane skule, inspektør 57756400
Aslaksen Bjørg Krokane skule, rektor 57756400 48080563
Vokuhl Trine Kryssrevisjonen 57756096 91742035
Kløvfjell Margit Drivenes Kultur og Fritid, kultursjef 47703002
Sundal Grethe Kultur og fritid 57756050
Nilsen Bente Kultur og fritid, Flora Frivilligsentral, dagleg leiar 90222692
Stavang Siri Laquian Kultur og fritid, Flora Frivilligsentral, frivilligkoordinator 45877783
Monsen Lise Kultur og fritid, bibliotek 57756055
Eidsvik Eli Kultur og fritid, bibliotek, leiar 57756054 91338423
Hopland Ingvar Kultur og fritid, kulturhusleiar 57756049 41534941
Stavøstrand Morgan Kultur og fritid, kulturkonsulent 48351672
Bortne Rune Kultur og fritid, prosjektleiar idrett 90098955
Nyttingnes Lars-Kristian Kultur og fritid, vaktmester Samfunnshus 57756050 41534940
Brendø Kurt Ove Kultur og fritid, vaktmester samfunnshus 57756050 41534940
Takle-Hillersøy Carina Kultur- og fritid, ungdomsleiar 97617293
Sunnarvik Arne Kulturskulen, rektor 57756240 41107681
Forfang Bente Kvalitet og utvikling, skulefagleg rådgjevar 57756214 41530109
Årseth Inger Jorunn NAV, leiar 55553333 95235287
Berge Kari Nepjarhaugen barnehage, styrar 57741974
Hovland Gro Nyheimsvegen barnehage, styrar 57747744 99403418
Kvalsund Guro Omsorg,leiar heimeteneste sentrum 47695899
Helland Marion Organisasjon og Personal 91829829
Hopkinson Mary Ann PPT, PP-rådgjevar 57756126
Jenssen Ellen Plan og samfunn, matrikkel 95255552
Aarseth Johnny Plan og samfunn, oppmåling 99351979
Seim Lasse Rådmannen, prosjektleiar fag (nytt miljøhus) 57756250 41534953
Zachariasen Helene Solheim skule, rektor 57748300 40202120
Sandvik Venche Stavang skule, rektor 57740990
Herstad Synnøve Steinhovden skule, rektor 57756560 (ute av drift) 91723789
Årdal Siv Storevatn barnehage, ten.leiar 57741090
Sunde Anita Sørstrand barnehage, styrar 57740286
Omsorgtenesta Eikefjord - fellesbrukar 5 Teknisk drift, uteseksjonen 45976229
Fjæreide Ole Jan Tiltakstenesta 96097250
Trettevik Silje Kristin Tiltakstenesta 41534912
Onstad Erik Tiltakstenesta, leiar 41534967
Jensen Eva Kristin Tiltakstenesta, prosjekt 57756679 41534966
Brunsvik Sissel Torvmyrane skule, inspektør barnehage 57756434 41534955
Østrem Sissel Bergkvam Torvmyrane skule, inspektør skule og barnehage 57756436
Rognaldsen Jan Kåre Torvmyrane skule, konsulent 97191590
Steindal Robert Torvmyrane skule, rektor 95878163
Solheim skule administrasjon 94858262
Torvmyrane skule administrasjon 97191590
Sagen Anne-Grete heimeteneste Havreneset, avdelingsleiar 97637750
Maximova Irina helse, kommunepsykolog 95710075
Norstrand Anita helse/helseleiar, tenesteleiar 41536130
Klokk Arve innkjøp, innkjøpsleiar 41534935
Olsen Øystein it-avdeling 41534931
Støfringsdal Kari it-avdeling, Kinn 41534930
it-support it-avdeling, helpdesk 47464700
Horstad Mats it-avdeling, konsulent 47666211
Stavø Norunn kommunalsjef, helse, omsorg, barn- og unge, NAV 57756220 41536120
Aasrud Tone kvalitet og utvikling 57756217 41534956
Gulbranson Trude kvalitet og utvikling ,omsorgsfagleg rådgjevar 48080537 48080537
Nybakk Runa kvalitet og utvikling, barnehagekonsulent 57756197
Haugseth Lena kvalitet og utviklingsavdelinga 57756195
Henriksen Lilliann lønn 57756201
Nydal Jorunn Bakke omsorg admin., musikkterapeut 91344734
Kalsvik Robert omsorg admin., økonomiansvarleg 41534910
Lundebrekke Linda omsorg, Bu- og miljøteneste 1, avd.leiar 45970806
Løvseth Tanja omsorg, Bu- og miljøteneste 3, avd.leiar 57756231 41534925
Berstad Janne omsorg, Flora omsorgssenter, avd.leiar 1. etg. 41534924
Bjørnseth Evy Renate omsorg, Krokane heimeteneste, avd.leiar 57756915 41534918
Leite Janne Marie omsorg, adm. Furuhaugane omsorgssenter, merkantil 57756938 48080538
Hovland Stine omsorg, adm. fagleiar personal 57756504 41534937
Solvang Anita omsorg, adm. fagleiar system 57756503 41534938
Leversund Elisabeth Norman omsorg, adm. fagleiar tildeling 57756502 41534922
Klakegg Leni omsorg, adm. konsulent 57756508 92411182
Midtbø Anne Lise omsorg, adm. merkantil 57756511 97991812
Holm Ragnhild omsorg, adm. pleie- og omsorgssjef 99028739
Engebø Lene omsorg, adm. sakshandsamar 57756512 97991803
Korneliussen Anja omsorg, adm. sakshandsamar 41534915
Svarthumle Anita omsorg, adm. økonomi 57756506 48013156
Aarberg Elin omsorg, admin. merkantil 57756509 41536119
Leivestad Roald personal, HMS 91396530
Olsen Trond Ramstad personal, personalsjef 57756208 41530112
Ness Ninja Tolo personal, spesialrådgjevar 97096368
Stensvoll Leni personal,konsulent, organisasjon- og personalavdeling 90532890
Toft Reidun Hatlenes plan og samfunn 48132443
Aasen Magne plan og samfunn, byggesakskonsulent 90509660
Storelid Aud plan og samfunn, byggesakskonsulent 99223603
Skår Ragnhild plan og samfunn, fagleiar byggesak 48080558
Bjørnseth Anne Berge plan og samfunn, fagleiar kart og oppmåling 41161375
Hollevik Irene plan og samfunn, kart GIS 47643444
Gravdahl Thomas plan og samfunn, kart og oppmåling 99615656
Secher Catherin plan og samfunn, kommuneplan 95330745
Espeset Anders plan og samfunn, konst. plansjef 95227275
Gåsøy Ann Linn Hammerseth plan og samfunn, matrikkel 96949278
Moen Kaja Standal plan og samfunn, miljørådgjevar 97142112
Grytten Marianne plan og samfunn, plan 47610005
Dyrøy Heidi plan og samfunn, regulering, fagansvarlig 94155052
Osa Jan plan og samfunn, sakshands. landbruk 48031173
Korneliussen Audun Bjørn plan og samfunn, seniorrådgjevar samferdsle 90794068
Jeikishan Jegathesan prosjektavdeling/prosjektleiar, bygg 57756089 41530130
Flister Inge Willy renovasjon, oppsynsmann 48080519
Førde Terje revisjon, revisor 57756097 99229227
Helgheim Edvin rådhus 41534943
Schei Arne rådhus, adm. konsulent 57756212
Frøyen Ester rådhus, formannskapssekretær 57756209
Nipen Linda rådhus, kommunalsjef økonomi 41530118
Moen Anders rådhus, kommunalsjef, oppvekst 41530108
Nærø Sissel Leni Sundal rådhus, kommuneadvokat 57756218 90682982
Teigen Ola rådhus, ordførar 57756211 97548023
Nygård Jan Henrik rådhus, varaordførar 48013161
Broberg Knut rådmann 57756207 90673235
Mahaboob Sithara skatt, konsulent 57756154
Osa Rune skatt, skatteoppkrevjar 57756153
Espeseth Jan Helge teknisk drift, VA-avd., elektriker 48080518
Solheim Håvard teknisk drift, VA-avd., rørleggar 41608832
Langedal Janne teknisk drift, fagansvarleg renovasjon 57756088
Kristiansen Rune teknisk drift, fagansvarleg vatn 48080561
Solheim Sigmund teknisk drift, konst. tenesteleiar 48099998
Øren Idar teknisk drift, oppsynsmann veg 48080527
Reisæter Jorunn teknisk drift, prosjektleder 95878005
Bauge Bengt teknisk drift, renovasjon
Brendehaug Steinar teknisk drift, renovasjon
Nekkøy Kurt teknisk drift, renovasjon
Svarstad, Jonvall teknisk drift, rørleggar 48080528
Ottem Kjell teknisk drift, uteseksjon 41530137
Reksten Katrine B teknisk drift, vatn og avlaup 50% 57756085 47641125
Ekreskar Arne teknisk drift, vatn og avløp 97991811
Aven Kåre teknisk drift, vatn og avløp, prosjektering 57756108 41530145
Høivik Hein teknisk drift, veg 57756000
Solheim Ståle Ottar teknisk drift/oppsynsmann vann og avløp 57756062 41530139
Langedal Morten teknisk drift/uteseksjonen 41530138
Rasmussen Rune teknisk drift/uteseksjonen 48080529
Svarthumle Magnar teknisk hjelpemiddel, vaktmeister 97991814
Bremnes Annika tiltakstenesta 95710068
Bruvik Veronika Seljen tiltakstenesta 47486236
Espeseth May Britt tiltakstenesta 45975866
Hovland Sylvi tiltakstenesta 95710072
Kristiansen Geir tiltakstenesta 99089913
Vaardal Jennet tiltakstenesta, konstituert avd.leiar 97991804
Espeseth May Britt Vie tiltakstenesta, miljøarbeidar 95710070
Årebrot Ann Karin Holm tiltakstenesta, miljøarbeidar 97991804
Moan Katrine tiltakstenesta, psykiatrisk sjukepleiar 95710065
Reksten Unni tiltakstenesta, psykiatrisk sjukepleiar, 41534913
Sandal Sunni tiltakstenesta, sjukepleiar 95710066
Bareksten Jeanett økonomiavdeling 57756159
Eikefjord Camilla økonomiavdeling 57756162
Hestvik Mariann økonomiavdeling 57756160
Kløve Bodil økonomiavdeling 57756161
Monsen Jørn økonomiavdeling 57756163
Solheim Ingunn Frislid økonomiavdeling 57756164 95214520
Sunde Ruth Svortevik økonomiavdeling, avdeligsleiar 41530115
Hatlenes Hilde-Gunn økonomiavdeling, leiar løn 57756208 95053515
Eikeset Oddrun økonomiavdeling, lønn 57756214
Solberg Ludvig økonomiavdeling, regnskapskontrollør 57756151
Steindal Astrid økonomiavdeling, økonomimedarbeider 57756015