Seglbåt med jente

Tilskotsordningar, fylkeskommunale midlar

Du kan søkje Sogn og Fjordane fylkeskommune om økonomisk støtte. Dei lyser no ut midlar til tiltak innan kulturarbeid, kulturutvikling, friluftsliv, viltforvaltning, fysisk aktivitet og folkehelse. Søknadsfrist er 15. januar 2014.

Les meir hjå heimesida til Sogn og Fjordane fylkeskommune