Båtar på hamna

To ledige stillingar ved Solbakken asylmottak