Ytteroyane

Torgløyve

torget 2 aTenesta er eit tilbod til den som ynskjer å drive torgsal/arrangement på Torgplassen v/ungdomshuset Haffen.

Informasjon og service tilbyr, etter skriftleg eller elektronisk søknad løyve. Elektronisk skjema for å søkje torgløyve finn du nedst i denne artikkelen.

  • Ved torgdagens slutt skal området ryddast og reingjerast, boss skal ein ta med seg.  Dersom dette ikkje vert overholdt vil Flora kommune fakturere for medgått tid for rydding. Dette er estimert å koste mellom kr. 1.000,- og kr 2.000,-.
  • Dersom det er trong for straum/vatn må nøkkel til skapa hentast/leverast tilbake til Informasjon og service. Uttak for vatn/straum er i skap på kvar side av torget
  • Sakshandsaming: Informasjon og service handsamar søknadane fortløpande, og tildelar løyve for torgplass med plassnummer og kart over torget
  • Dersom verksemde skal drive sal av næringsmiddel skal dette meldast til www.mattilsynet.no - elektroniske skjematenester
  • Ved kontroll skal gitt torgløyve for aktuell dag framvisast


Forskrifter for Torghandel, bystyrevedtak 22/94.


Dersom aktuelt kan du fylle inn dette.

Treng du:*