Båtar på hamna

Torvmyrane barnehage

Kontaktinformasjon:

Adresse:  Postboks 1004, 6909 Florø
Telefon:  57756430
E-posttorvmyrane.skule@flora.kommune.no
Styrar: Robert Steindal, robert.steindal@flora.kommune.no,
Inspektør barnehagen: Sissel Brunsvik, sissel.brunsvik@flora.kommune.no
Opningstider: 06.45 - 16.30

Telefon til dei ulike avdelingane: 
Linnea: 95710055
Blåfjør: 47795632
Røsslyng: 47795631
Skogstjerne: 41534963
Friluftsgruppa: 41631088