Båtar på hamna

Totalentreprise. Furuhaugane Omsorgsenter, ombygging

Frist for innlevering av tilbod er 20.12.2011
Interesserte bes melde seg skriftleg seinast 18.11.2011 til:
Sivilarkitekt MNAL Kjell Hareide, Postboks 214, 6901 Florø

Flora kommune ved Flora Bygg og Eigedom inviterar til ein open tilbodskonkurranse etter Forskrift om offentlege anskaffelser.Det er ein eitt -trinns forhandla konkurranse med tildeling av kontrakt til det økonomisk mest fordelaktige tilbodet.

Arbeidet gjeld ombygging av areal knytt til heimetenesta sine 2 baser. Heimetenesta skal flytte inn i paviljongen mot Jakob Sandevegen. Dei fråflytta areala skal tilbakeførast til omsorg og rehabilitering med pasientrom og spesialrom. Parkeringsarealet skal aukast og det skal byggast carport til 8 bilar.
Entreprisen gjeld utføring og prosjektering av byggfag og tekniske fag.
Frist for innlevering av tilbod er 20.12.2011.
Synfaring på bygget er 28.11.2011.
Forventa kontraktstid er 6 månader
Det vises til annonse i Doffinbasen med ref.nr. OCT168718.
 
Interesserte bes melde seg skriftleg seinast 18.11.2011 til:
 
Sivilarkitekt MNAL Kjell Hareide.
Postadresse: boks 214, 6901 Florø.
Epost: hareide5@online.no