Båtar på hamna

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn, logo
Trygge lokalsamfunn

Flora kommune blei hausten 2016 sertifisert som Trygt lokalsamfunn.

Godkjenning

Trygge lokalsamfunn har fokus på sikkerheit og gode oppvekst- og livsvilkår for deg som innbyggar.

Trygge lokalsamfunn er ein inngripande arbeidsmåte for å førebygge ulykker og skader, der vi legg vekt på samarbeid mellom ulike tenester og medverknad frå lokalsamfunnet. Det betyr at vi også vil høyre frå deg!

I arbeidet mot sertifisering har vi hatt følgande satsningsområder:

  • Skade og ulykkesførebygging blant eldre
  • Trafikktryggleik - Trygg sykkelby
  • Folkehelseoversiktsdokumentet -  ei oversikt over helsetilstanden til befolkninga som er grunnlag for det langsiktige, systematiske folkehelsearbeidet i kommunen.

For deg

Mitt nabolag

Andre lenker:

Sertifiseringsuttale og godkjenning av Flora kommune som Trygt lokalsamfunn
Kommuneplanen sin samfunnsdel
Folkehelseavdelinga.no
Intensjonsavtale, årsrapport (fjerna død lenke)
Tryggleiksprofil