Båtar på hamna

Turtrimmen: Registrering av turmål 2018

Turtrimmen 2018 er eit samarbeid mellom Flora Turlag og Flora kommune og skal stimulere til turgåing og gode opplevingar i nærområda. Turtrimmen gir deg 15 turforslag med ulik vanskegrad, 5 av turane er lettare turar og passar som familie-/barneturar.  

Les meir om turtrimmen på Flora Turlag si heimeside.