hamnebasseng langt

TV-aksjonen 2018: Kirkens Bymisjon

Den 21. oktober 2018 er tida inne for årets TV-aksjon. I år går innsamlinga til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. 

Noreg er eit samfunn det forskjellane aukar. Forskjellane som ikkje først og fremst handlar om etnisitet eller religion, kor du kjem i frå eller kven du er. Men om du er innanfor eller utanfor. Det er mange måtar å vere utanfor på. Frå å mangle ei seng å sove i, til å vere utanfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. 

Meir informasjon om TV-aksjonen 2018 finn du her.