Ytteroyane

Helsestasjon for ungdom

Sommaren 2013, t.o.m. 15. august, har helsestasjonen for ungdom ope kvar torsdag frå 12:30 - 15:30.

Helsestasjon for ungdom har ope kvar torsdag frå kl. 14.00 – 17.00.

Du finn oss i Sunnfjord Medisinske Senter, Hans Blomgt. 39.

Har du spørsmål om helsa di, eller du ønskjer å snakke med nokon, så kan du kome på helsestasjonen.  Alle som jobbar her har teieplikt!


Her kan du få rettleiing om mellom anna:

 • Kroppen si utvikling
 • Graviditet, prevensjon
 • Seksuelt overførbare sjukdomar
 • Spiseproblem
 • Slanking
 • Overvekt
 • Røyk
 • Rus
 • Stress
 • Tristhet
 • Søvnproblem
 • Personlege problem eller bekymringar i forhold til heim, skule eller vener.

Eller du treng hjelp til dette:

 • Resept
 • Tatt graviditetstest/urinprøve
 • Gratis kondom
 • Utført underlivsundersøking
 • Clamydiatest