hamnebasseng langt

Ungdommens bystyre

Det nyvalde Ungdommens bystyre (UB) i Flora hadde konstituerande møte torsdag 6.november 2014.

Møtet blei leia av ordførar Bengt Solheim Olsen og ungdomsrådmann Edvin Helgheim.

VAL:

Ordførar: Jan Roger Grytten, AUF

Varaordførar: Rune Nygård, Unge Venstre

Desse 2 utgjer Arbeidsutvalet  saman med:

Astrid Dorfman Dyrli, Flora vidaregåande skule

Andrea Stang , AUF

Anders Solheim Økland, Flora vidaregåande skule

 

UB valde òg medlemmar som skal representere UB i ulike politiske utval i Flora kommune:

  • I bystyret:  Jan Roger Grytten og Bendik Hovland Liseth
  • I formannskapet: Jan Roger Grytten, vara: Rune Nygård
  • I Kultur- og oppvekstutvalet: Elling Isene Stenseth og Astrid Dorfman Dyrli.
  • I Plan og miljø: Rune Nygård og Emil Barstad
  • I Helse og sosial: Markus Indrebø-Langlo og Madelein Vågene Wefring
  • I Folkehelserådet: Markus Indrebø-Langlo

 

Utsendingar til nettverkssamling i Ungdomspolitisk råd Sogn og Fjordane: Ordførar og varaordføra