Seglbåt med jente

Ungdomstilbod (13 - 18 år)

Logo HaffenDet kommunale fritidstilbodet for ungdom er i hovudsak lokalisert til ungdomskulturhuset Haffen, Torggata 1.
Kontaktperson Inger Fuglesang, telefon 41534942.
For meir informasjon gå inn på Haffen si facebookside.

Tilbod på Haffen
Kafè, Dans utan grenser, bandrom, Haffenråd, møterom, musikk, wii, 60 tommers flatskjerm og skating m.m.
Frisone for avslapping, kule ungdomar og voksne.

 

 

Haffen sine opningstider
Dag Tidspunkt    

Måndag

1830-2130

 

Open kveld

Onsdag

1830-2130

 

Open kveld

Fredag

1930-2330

 

Diskotek, eller noke gøy

Laurdag

1300-1600

 

Kafé (open for alle aldersgrupper)

 

For å bruke huset utanom opningstid må du ha nøkkel.

Om Haffen:
Haffen ungdomsklubb
Haffen stiller ikkje krav til ungdommane sin ideologi, ferdigheter eller interesser. Haffen gir tilbod om samvær og aktvitetar innafor rammer som er rusfrie og haldningsskapande.
Huset skal vere eit supplement til frivillige organisasjonar, og er eit opent lavterskeltilbod. Huset er i bruk heile veka!

I tillegg driv Eikefjord ungdomslag eit fritidstilbod.  For meir informasjon sjå eikefjord.net.

Ungdommens bystyre
Ungdommens bystyre (UB) er samansett av 21 representantar. 12 av desse er valde av elevane på ungdomsskulane og Flora Vidaregåande skule. 9 er valde på frie lister etter same modell som ved ordinære kommuneval.

Flora kommune er MOTkommune.