hamnebasseng langt

Ureint vatn i Eikefjord

Kommunen melder om grums i vatnet i Eikefjord. 
Dette skuldast stort vassuttak i samband med sløkkig av brann.

Inntil vasskvaliteten er betra, må vatnet til matbruk kokast.

Kommunen arbeider med å spyle ut leidningsnettet og betre vasskvaliteten.