Ustabile telefonar på økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga har for tida ustabile telefonliner. Denne veka sender vi ut faktura på kommunale avgifter, og viss du har problem med å kontakte økonomiavdelinga på telefon, kan du i staden sende dei ein e-post på okonomi@flora.kommune.no. Då kan du evt. be dei ringe deg opp på ditt telefonnummer, eller forklare problemstillinga i e-posten.

21. oktober 2019 Henrik Ulriksen