Ytteroyane

Utsleppsløyve

Kommunen er ureiningsmynde for alle sanitærutslepp i heile Flora kommune, unnateke utslepp på over 50 pe på Florelandet/Brandsøy som Fylkesmannen har ansvar for.

Søknader om utsleppsløyve til kommunen skal nytte fastsett søknadsskjema som ein kan få ved å vende seg til kommunens Informasjon og service eller laste ned ved å følge peikarar nedanfor, du vil også finne peikar til regelverket og rettleiing om utarbeiding av søknad.

Det nye regelverket finn du i del 4 i ureiningsforskrifta

Søknadsskjema