Seglbåt med jente

Utvida opningstid for førehandsrøysting

Laurdag 31. august 10.00 - 14.00
Torsdag 05. september 09. 00 - 18.00

Førehandsrøysting i noverande Flora kommune går føre seg på Informasjon og service, Markegata 51 frå 12. august til og med 06 september i opningstida 09.00 - 15.00

Utvida opningstid for førehandsrøysting:

Laurdag 31. august 10.00 - 14.00
Torsdag 05. september 09.00 - 18.00

Hugs legitimasjon !