Båtar på hamna

Vakttelefonar Flora kommune

 

Vakttelefonar i Flora kommune
Type vakt Dagtid Kveld/natt/helg Nettstadadresse
Legevakt 57 75 80 00 57 74 51 13 Sunnfjord medisinske senter
Open omsorg 57 75 65 00    
Vassverk   41 53 01 40  
Brøytevakt   41 53 01 35  

 

 

Andre aktuelle kontakttelefonar
Andre kontakttelefonar: Døgnvakt Nettstadadresse
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57 74 36 00 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Politiet 02800 Politiet