Båtar i hamna

Vakttelefoner

 

Vakttelefonar i Flora kommune
Type vakt Dagtid Kveld/natt/helg Nettstadadresse
Legevakt 57 74 51 13
116 117
116 117
57 83 23 00
Sunnfjord medisinske senter
Open omsorg 57 75 65 00    
Jordmor 41 63 51 17 41 63 51 17  
Vassverk   41 53 01 40  
Brøytevakt   41 53 01 35  
Flora Hamn   91 31 80 00  
Viltforvaltninga 41 53 61 37  41 53 61 37 Eikefjord ettersøksring
Barnevernsvakt 47 45 72 72 47 45 72 72  

 

 

Andre aktuelle kontakttelefonar
Andre kontakttelefonar: Døgnvakt Nettstadadresse
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57 74 36 00 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Politiet 02800 Politiet

 

 

Vakttelefonar i sjukepleia
Heimesjukepleie Vakttelefon Nettstadadresse
Havreneset 41 53 49 21  
Krokane 41 53 49 19  
Eikefjord 41 53 49 26