Seglbåt med jente

Varsel om flaum og jordskredfare

NVE melder om at det i løpet av neste døgn vil komme relativt store nedbørmengder over Sogn og Fjordane. Saman med stigande temperaturar kan regn og snøsmelting føre til
raskt stigande vassføring og lokal overfløyming. Det er viktig at vassvegar som sluk og kulvertar blir haldne opne. I tillegg melder NVE om moderat fare for jordskred, flomskred og utglidingar. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett. Det er viktig med rensing av dreneringsveger og stikkrenner.

Sjå meir informasjon på www.varsom.no.