Skulestart Florø barneskole

Varsel om planoppstart, Ausevik i Flora kommune

Eventuelle merknader eller opplysningar som bør leggast til grunn for planlegginga skal sendast til:
Kinn Arkitekter AS, Strandgata 15, postboks 531 - 6903 Florø
Tlf: 57 75 17 80 
e-post: post@kinnarkitekter.no 
innan 01.02.2012

I samsvar med plan- og bygningslova, plandelen  §12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter  §12-3 privat forslag til detaljreguleringsplan for  Hyttefelt. Del av gbnr. 92/1, Ausevik 
Heile dokumentet kan du sjå  her.